Pár informací k textu na jízdenkách

Základní pojmyPoznámky


Písmeno pokladny


Byla používána písmena velké abecedy bez háčků a čárek: A,B,C,D,E,F,G,H,I,,K,L,M,N,O,P,R,S,T

Nikde nebylo použito písmeno J,U,V,W,X,Y,Z

Všechna písmena byla používána v Praze hl.n.


Platnost jízdenky


Údaj o platnosti přestal být na tištěných jízdenkách uváděn od poloviny 80. let. Jediná stanice, kde byl údaj o platnosti tištěn až do zrušení výdeje tj. do roku 1992, bylo Brno hl.n.


Číslo relační destičky


Systém číslování byl, zdá se, nejednotný. V některých stanicí šly relace pro osobní vlak za sebou, jindy byly prokládány relačními destičkami pro dělnické jízdenky a rychlíky. Například v Brně hl.n., jsou v jedné řadě téměř pouze relace pro osobní vlak. Relace pro rychlíky tvoří samostatnou řadu. V Praze hl.n. jsou relace pro osobní vlak prokládány relacemi pro rychlíky.

Na různých pokladnách v jedné stanici však byla čísla relačních destiček shodná.

Všechny relační destičky z jedné stanice si lze prohlédnout na příkladu stroje z Prahy-Smíchov zde Všechny relace