Typy relací

Relace jednolomené

Relace bez základního směrování

Relace se základním směrováním jednořádkovým